Nu är det inflyttat.

Bilder från den nya lokalen innan vi har fyllt på.

Vi har flyttat och verkstaden är ni i sådant skick  att vi kan producera i den, viss justering och anpassning kommer så klart att behövas fortsatt men i det stora hela ska det vara på plats.

 

 

 

 

KKV:s grafikverkstad flyttar till Zakrisdal. Vi kommer att påbörja flytten den 4:e november genom att medlemmarna får flyttkartonger som de kan ställa ned sitt eget material från hyllor och plåtskåp i. Vi måste även tömma arkivhurtsar då vi inte kommer att kunna hå så många i den nya lokalen som vi har idag.

Verkstaden kommer att stänga den 18:e oktober för att påbörja nedmontering av gemensamt material. Material som inte är urplockat eller står på hyllor kommer att kasseras eller återbrukas i verksamheten.

Den 6:e november går flyttlasset. Slutligt montage och slutlig anpassning av installationerna i den nya lokalen kommer att ske under ett antal veckor efter flytten till Zakrisdal. 

Nedan visas en  preliminär ritning av de nya lokalernas anpassning.

Vidare information kommer fortlöpande under hösten. Verksamheten på Kasernhöjden kommer att hållas intakt till den 18:e av oktober, vilket innebär att det går utmärkt att nyttja verkstäderna tills dess.

 

 

Flytt av grafikverkstaden

KKV Värmland kommer under 2017 att flytta grafikverkstaden från dess nuvarande plats då vi har blivit uppsagda från lokalen. Målet är att under hösten/vintern 2017 ha flyttat in i en ny lokal. Förhandlingar pågår för närvarande om anpassningar av en lokal på Zakrisdal, i direkt närhet av vår andra lokal, skulputrverkstaden. Vi kommer att uppdatera information kontinuerligt angående tider och planer på denna sida.