IMG 2014-11-17 11.24.08

En kollektivverkstad är en viktig resurs som ger konstnärer tillgång till utrustning som är 
dyr och skrymmande. En gemensam verkstad gör det möjligt att arbeta i tekniker som 
man annars skulle vara tvungen att avstå från till exempel screentryck; koppargrafik,
bronsgjutning, stenbearbetning m.m. En kollektivverkstad skapar möjligheter för konstnärer att stanna kvar i Värmland och utveckla sitt arbete här.

En gemensam verkstad öppnar för möten mellan olika konstnärer och konstuttryck. I den energi som uppstår i dessa möten kan det oförutsedda och otänkbara få möjlighet att utvecklas. Ett vitalt kulturliv är positivt för hela regionen och ökar Värmlands och Karlstads möjligheter att profilera sig som kulturlän och kulturstad.

Nu är det klart!

KKV:s grafikverkstad flyttar till Zakrisdal. Tid för flytt är preliminärt, början på november 2017. Nedan en preliminär ritning av de nya lokalernas anpassning.

Vidare information kommer fortlöpande under hösten. Verksamheten på Kasernhöjden kommer att hållas intakt till slutet av oktober, vilket innebär att det går utmärkt att nyttja verkstäderna tills dess.