Bästa vänner!

 

Verksamhetsåret 2023 är snart till ända. Förhoppningsvis har vi som medlemmar kunnat utnyttja de resurser, som står till buds i verkstäderna! För det arbete som utförts för föreningen är särskilt värt att minnas det städningsarbete som många medlemmar hjälpte till med i området närmast utanför skulpturverkstaden och även det  arbete med flyttning, röjning, städning, målning och bortforsling  av uttjänat material mm som ägt rum under året inne i verkstaden. Genom dessa arbetsinsatser har skapats plats och utrymme för ett nytt stort projektrum men även för nya eller uppfräschade gemensamma utrymmen! Såå bra!  Också det arbete med städning, inhandlande av mat mm som gjort det möjligt för föreningen att hålla båda våra två ”hus” öppna i november är mycket förtjänstfullt! Slutligen också ett stort tack till er alla som vill vara medlemmar i vår fina förening!      

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

KKV Värmland/

Åke Hasselrot
Ordförande

Välkommen till Konstnärernas Kollektivverkstad

En kollektivverkstad är en viktig resurs som ger konstnärer tillgång till utrustning som är dyr och skrymmande. En gemensam verkstad gör det möjligt att arbeta i tekniker som 
man annars skulle vara tvungen att avstå från till exempel screentryck; koppargrafik,
bronsgjutning, stenbearbetning m.m. En kollektivverkstad skapar möjligheter för konstnärer att stanna kvar i Värmland och utveckla sitt arbete här.

En gemensam verkstad öppnar för möten mellan olika konstnärer och konstuttryck. I den energi som uppstår i dessa möten kan det oförutsedda och otänkbara få möjlighet att utvecklas. Ett vitalt kulturliv är positivt för hela regionen och ökar Värmlands och Karlstads möjligheter att profilera sig som kulturlän och kulturstad.