Extra COVID-åtgärd

OBS under det att vi har Corona-utbrottet har vi tagit beslut om att vika tisdagar och  torsdagsförmiddagar åt medlemmar som är i en riskgrupp, detta för att de ska kunna utnyttja verkstäderna under utbrottet. Vi uppdaterar när vi har ny information.

Detta gäller båda verkstäderna.

Årsmöte

Vi Covid-anpassar årsmötet i år igen och vi siktar på att ha årsmöte utomhus den 18:e juni klockan 18 och hoppas att detta inte ska störas av pågående pandemi.

Välkommen till Konstnärernas Kollektivverkstad

En kollektivverkstad är en viktig resurs som ger konstnärer tillgång till utrustning som är 
dyr och skrymmande. En gemensam verkstad gör det möjligt att arbeta i tekniker som 
man annars skulle vara tvungen att avstå från till exempel screentryck; koppargrafik,
bronsgjutning, stenbearbetning m.m. En kollektivverkstad skapar möjligheter för konstnärer att stanna kvar i Värmland och utveckla sitt arbete här.

En gemensam verkstad öppnar för möten mellan olika konstnärer och konstuttryck. I den energi som uppstår i dessa möten kan det oförutsedda och otänkbara få möjlighet att utvecklas. Ett vitalt kulturliv är positivt för hela regionen och ökar Värmlands och Karlstads möjligheter att profilera sig som kulturlän och kulturstad.