IMG 2014-11-17 11.24.08

En kollektivverkstad är en viktig resurs som ger konstnärer tillgång till utrustning som är 
dyr och skrymmande. En gemensam verkstad gör det möjligt att arbeta i tekniker som 
man annars skulle vara tvungen att avstå från till exempel screentryck; koppargrafik,
ronsgjutning, stenbearbetning m.m. En kollektivverkstad skapar möjligheter för konstnärer att stanna kvar i Värmland
och utveckla sitt arbete här. En gemensam verkstad öppnar också för möten 
mellan olika konstnärer och konstuttryck. I den energi som uppstår i dessa möten kan det oförutsedda och otänkbara få möjlighet att utvecklas. Ett vitalt kulturliv är positivt för 
hela regionenoch ökar Värmlands och Karlstads möjligheter att profilera sig som kulturlän och kulturstad.