AiR Värmland på Konstnärernas kollektivverkstad –

Eliska Kovacikova och Rolf Gustafsson erbjuds residens på Konstnärernas kollektivverkstad, Värmland (KKV) i Karlstad i maj 2022.

Vistelsen gör det möjligt att arbeta och möta konstlivet i Värmland samt under en koncentrerad period fördjupa det konstnärliga arbetet utifrån de grafisk tekniker som erbjuds på produktionsplatsen KKV. Här finns tid till att tänka nytt, skapa nya idéer, samarbeta och stärka ditt nätverk.

Residenset, en konstnärlig vistelse, är ett samarbete mellan AiR Värmland, KKV och Karlstads kommun.

 

Välkommen till Konstnärernas Kollektivverkstad

En kollektivverkstad är en viktig resurs som ger konstnärer tillgång till utrustning som är 
dyr och skrymmande. En gemensam verkstad gör det möjligt att arbeta i tekniker som 
man annars skulle vara tvungen att avstå från till exempel screentryck; koppargrafik,
bronsgjutning, stenbearbetning m.m. En kollektivverkstad skapar möjligheter för konstnärer att stanna kvar i Värmland och utveckla sitt arbete här.

En gemensam verkstad öppnar för möten mellan olika konstnärer och konstuttryck. I den energi som uppstår i dessa möten kan det oförutsedda och otänkbara få möjlighet att utvecklas. Ett vitalt kulturliv är positivt för hela regionen och ökar Värmlands och Karlstads möjligheter att profilera sig som kulturlän och kulturstad.