Serigrafi

Manual för belysning av Screenramar 

Arbeta alltid i gult ljus kom ihåg att stänga dörrarna för att undvika inströmmande dagsljus.Beskiktning,
Börja med att hälla den ljuskänsliga emulsionen i valfritt beskiktningstråg, (de hänger på sidan av det orangea skåpet).
Börja med att beskikta baksidan därefter framsidan lägg därefter in ramen i torkrummet. Torktiden varierar men tar normalt ca 1 – 2 timmar. (Kontrollera att skiktet är genomtorrt innan du exponerar det).Häll tillbaka överblivet skikt i burken, tvätta beskiktningstråget mycket noga, inga rester får sitta kvar, torka med handduk, häng tillbaka tråget på skåpets gavel.Vacumskåpet.
Börja med att välja rätt upphängningsinsats för din ram. Dessa står lutade mot väggen i det inre rummet. Häng upp vald insats
på de två skruvarna i vacumskåpet. Hämta din nu torra beskiktade ram och tryck fast den i insatsen, tejpa därefter upp ditt original med skiktsidan in mot ramen. Stäng vacumskåpets lucka och sätt igång dammsugaren.
De Voltadammsugare vi har i verkstaden har ett effektvred märkt med plus och minus på ovansidan, detta skall alltid vara ställt i läge minus vid start av dammsugaren
Vid belysning av screenramar vrides vredet upp till halv effekt,
kontrollera att det blivit vacum i skåpet innan du fortsätter.Nu  övergår vi till inställningen av lampan.
Slå på huvudströmmen till lampan, (brytaren sitter till höger på lådan under lampan).
Kontrollera att lampan står i rätt läge på golvet, i centrum framför vacumramen och på rätt avstånd från denna.
Tejpmärkningen på golvet visar de två avstånd vi använder
100 cm respektive 160 cm. Det är av yttersta vikt att hålla dessa avstånd för att få rätt exponering.

1. Slå på strömmen  på lampans manövermodul, (sitter på väggen bakom lampan)

2. Ställ in önskad tid med vredet
Medeltid för exponering av screenramar är 53sek, 160 cm
avstånd.

3. Starta exponeringen med tangenten, lämna därefter rummet.

När lampan slocknat,  stäng av strömmen på lampans manöverpanel. Vrid effektreglaget på dammsugaren i läge minimum, stäng av dammsugaren. Öppna vacumskåpet, avlägsna originalet från tryckramen, ta ner ramen och gå till sprutboxen.

Det ljuskänsliga skiktet framkallas med ljummet vatten och handdusch i vanlig ljusrörsbelysning. Ställ ramen i duschrännan, begjut ramens baksida med vatten, vänd och gör det samma med framsidan, upprepa detta moment, håll upp ramen mot ljuset och kontrollera att skiktet är färdigframkallat, ( rena punkter där färgen skall tryckas genom duken).
Torka ramen på listen ovanför tvättrännan i screentrycksrummet.

Kom ihåg:
Stäng båda strömbrytarna på belysningslampan.
Ta med din originalfilm
Släck ljuset i  belysnings och beskiktningsrummen samt sprutboxen.

 

kkv1