För att kunna arbeta i KKV Värmlands verkstäder måste du vara medlem i föreningen. Du ansöker om medlemskap genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett. Kriterierna för medlemskap är att du ska vara aktiv konstnär och/eller genomgått konstnärlig grundutbildning motsvarande 2 år på folkhögskola.

KKV Värmlands styrelse har möten ca en gång i månaden. Under dessa möten tas inkomna medlemsansökningar upp, och styrelsen gör bedömer om ansökan godkänns. Om styrelsen bedömer att din ansökan behöver kompletteras, kontaktar styrelsen dig. Du kommer bli kontaktad så snart styrelsen har behandlat din ansökan.

Om du uppfyller kriterierna och är intresserad av medlemsskap i föreningen rekvirerar du en ansökningsblankett från oss:

KKV GRAFIK; Zakrisdalsslingan 21; 653 42 Karlstad

kontor@kkvvarmland.se

Klicka här för att hämta ansökningsblankett i PDF-format

  

Välkommen med din ansökan!