Hur bli medlem?

Är du intresserad av medlemsskap i föreningen rekvirerar du en ansökningsblankett från oss:

KKV/Värmland Kasernhöjden 4 653 40 Karlstad kontor@kkvvarmland.se

Kriterier för medlemskap: att vara aktiv konstnär och eller genomgått konstnärlig grundutbildning motsvarande 2 år på folkhögskola.

Klicka här för att hämta ansökningsblankett i PDF-format

   

KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD VÄRMLAND…….