Här finns medlemsfakturan  för hämtning. Fakturamall 2 KKV

Här finns instruktioner för hur du fyller i medlemsfakturan. Instruktion KKV-faktura

Prislista Grafiken

Prislista Skulpturen

Hej!

KKV inför från och med mars 2021 ett nytt system för hur medlemmarna ska notera och betala nyttjandet av lokaler och material.

Det nya systemet innebär att medlemmarna själva räknar ut kostnaderna för sina uttag av material med mera, fyller i beloppen i bifogade formulär och mejlar detta till ekonomi@kkvvarmland.se. Beloppet ska samtidigt betalas till KKV:s plusgiro.  Denna arbetsuppgift ska göras efter avslutat kalenderår eller så snart materialuttaget uppgår till 1 500 kronor.

GÖR SÅ HÄR MED DIN REDOVISNING/BETALNING:

  1. Ladda ner bifogade formulär från vår hemsida www.kkvvarmland.se under fliken Medlemsinfo till din dator. Öppna formuläret. Välj spara som under fliken Arkiv. Döp filen till ditt namn och hemadress. Tryck på spara.
  2. Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret:
  3. Kolla i materialpärmen hur mycket material du har använt och räkna ut vad din kostnad blir. Fyll i beloppet vid punkten 1 ”Materialuttag” i formuläret. Gör likadant med dina uppgifter i övriga pärmar om utnyttjade hyllor etcetera samt arbetade dagar. Fyll i beloppen vid respektive punkt i formuläret.
  4. Om du också har nyttjat något annat, exempelvis verkstans kärra, fyller du i det beloppet i formulärets punkt ”Annat”.
  5. Räkna ut totalbeloppet och fyll i längst ner på formuläret. Spara igen när formuläret är ifyllt!
  6. Mejla till ekonomi@kkvvarmland.se. Sätt in beloppet på pg 82645-3, kom ihåg att märka betalningen med ditt namn.

OBSERVERA att innehållet i pärmarna inte får tas ur. Noteringarna behövs för KKV:s bokföring. Om du själv vill spara uppgifterna i pärmarna kan du ta ett mobilfoto eller ta en kopia på verkstans kopiator. Glöm då inte att genast sätta tillbaka originalet i pärmen.

Om du inte har möjlighet att komma till verkstaden och räkna ihop dina materialuttag/arbetade dagar, kontakta då kontor@kkvvarmland.se eller Åke Hasselrot 076-014 91 60‬

 

Lycka till!