Manual för belysning av Fotopolymerplåt/akvatintraster

Arbeta alltid i gult ljus kom ihåg att stänga dörrarna för att undvika inströmmande dagsljus.

Fotopolymerplåten finns i det inre av belysningsrummen inkilad mellan reprokameran och

hurtsen. Observera att vi bara säljer hela plåtar. Klipp plåten i önskat format, något större än

ditt original.

Ta fram det lilla blåa bordet och ställ det till höger framför vacumskåpet. Lägg vacumlådan

avsedd för plåt på bordet. Anslut lådans slang till dammsugarmunstycket i väggskåpet. Ta av

skyddsfolien på fotopolymerplåtens framsida lägg den i vacumlådan. Lägg sedan ditt original

med skiktsidan ner emot plåten, alltid skikt mot skikt för att inte tappa kvalite under exponeringen.

Lägg därpå över locket fäst detta med de fyra hasparna. Sätt igång dammsugaren. De

Voltadammsugare vi har i verkstaden har ett effektvred märkt med plus och minus på ovansidan,

detta skall alltid vara ställt i läge minus vid start av dammsugarenDet bildas nu ett vacum

i lådan och den kan hängas in i det stora vacumskåpet. Observera att dammsugaren måste

vara på ända tills ni tagit ner lådan från väggen.

Nu övergår vi till inställningen av lampan.

Slå på huvudströmmen till lampan, (brytaren sitter till höger på lådan under lampan).

Kontrollera att lampan står i rätt läge på golvet, i centrum framför vacumramen och på rätt

avstånd från denna.

Tejpmärkningen på golvet visar de två avstånd vi använder

100 cm respektive 160 cm. Det är av yttersta vikt att hålla dessa avstånd för att få rätt exponering.

1. Slå på strömmen på lampans manövermodul, (sitter på väggen bakom lampan)

2. Ställ in önskad tid med vredet

Medeltid för exponering av fotopolymerplåt 4 min 160 cm

avstånd.

Detta är en grundtid, på kontoret finns ett prov och referensmaterial

kring tid och olika utskriftsmaterial.

3. Starta exponeringen med tangenten, lämna därefter rummet.

När lampan slocknat, ta ner vacumlådan från väggen, fortfarande med dammsugaren på, lägg

lådan på bordet,

stäng av dammsugaren, därefter tas locket av. Avlägsna

filmoriginalet från plåten hämta därefter akvatintrastret, hänger

på väggen i det inre rummet, rastret läggs ner i lådan med skiktsidan neråt (den matta sidan).

För att underlätta är rastret märkt med en röd prick på den sida som skall ligga uppåt.

Har du lagt ner rastret i lådan och ser den röda pricken ligger det rätt. Lägg över locket fäst

detta med de fyra hasparna. Sätt igång dammsugaren. Det bildas nu åter ett vacum i lådan och

den kan hängas in i det stora vacumskåpet.

Ställ in tid, akvatintbelysningstiden bör vara dubbelt så lång som den första exponeringen.

Under exponeringen kan du ta fram en fotoskål i beskiktningrummet och fylla den med 20

gradigt vatten. plåten kommer senare att framkallas i detta vatten.

När exponeringen är färdig, ta ner lådan, häng tillbaka rastret på sin plats i det inre rummet,

stäng av huvudströmmen om du inte tänker belysa fler plåtar.

Plåten framkallas enligt följande: 1 minut stillaliggande i

vattnet därefter agiteras plåten med mjuk pensel eller framkallnings tampong under 1 minut.

Därefter sköljs plåten under rinnande vatten i 30 sek däcklas torr med däckel- papper eller

semmskinnstrasa och läggs på värmehällen inne i koppargrafiken.

I och med att framkallningen med vatten är slutförd kan plåten utsättas för vanligt ljus utan att

ta skada.

Slutligen belyses plåten ytterligare en gång med UV-ljus

för att fixeras. En lampa för detta ändamål finns vid grafikvaggorna i screenverkstaden.

Kom ihåg:

Stäng båda strömbrytarna på belysningslampan.

Ta med din originalfilm

Ställ tillbaka bord och vacumram

Rastret på sin plats på väggen

Släck ljuset i belysnings och beskiktningsrummen

 

KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD VÄRMLAND 2014