Arbeta med högtryckspressen

 

Det vanligaste materialet att använda som tryckstock eller om man så vill tryckform är utan tvekan linoleum. Säg den ungdom som inte blivit terroriserad av detta material under sin skolgång.
Tekniken är skenbart enkel, man införskaffar en bearbetbar jämntjock skiva mellan 3 mm – 20 mm.
Sågar/skär den till rätt  ytstorlek, bestämmer ett motiv och skär sedan bort de delar som inte skall infärgas.

hogpress4

På något konstigt sätt är detta en av de grafiska tekniker som i initialstadiet kräver mycken eftertanke innan man påbörjar sitt arbete. Skälet till detta är säkert det faktum att teckningen i bilden oftast är den del som inte skall skäras bort. Det känns konstigt att skära bort allt det vita när man är van att rita linjer/volymer med mörk penna på papper.

Med lite förberedelser funkar det bra och man kan glädjas åt att trycka i högtryckspressen är både enkelt och framförallt snabbt.

Format på tryckstockar som skall tryckas i vår lilla högtryckspress bör inte överstiga 30 x 50 cm. Det går att trycka större men då kan det bli problem med marginaler  m.m. Ett första projekt bör dock inte överstiga ovan nämnda storlek. En tryckstock per färg. Det går att få millimeterpass i pressen så många färger är inte ett problem ur denna synpunkt.

Linoleum, plywood, mdf-board och inte minst syrafri passepartoutkartong är exempel på material som kan användas.

Linoleum: klassiskt, bör vara färskt och mjukt för att fungera som bäst.

Plywood: Björk eller flygplansplywood ger den klassiska träeffekten till trycket.

Mdf-board: Billigt och extremt lättskuret.

Syrafri passepartoutkartong: Finns alltid på verkstaden, går att skära och klippa i och är framförallt mycket lämpligt till prägling av texturer.

Alla de nämnda exemplen på tryckstock monteras på underläggsskivan med dubbelhäftande tejp. En intressant sak är att om man lägger under dubbelhäftande tejp endast på vissa ställen under den syrafria passepartoutkartongen kommer man få en skillnad i ton , dessa  framträder då mörkare eftersom trycket blir hårdare där än om det inte finns tejp under. Prova experimentera och se.

Principskiss tryckning I

hogpress5

Det är också extremt viktigt att det är rätt mängd underläggspapper för att få det eftersträvade resultatet. Det blir alltså ett rätt ibland omständigt mixtrande innan det  eftersträvade resultatet uppnås.Vinsten är att man på kort tid kan upplagetrycka med god kvalité. Observera att när du utnyttjar möjligheterna med olika hårt  tryck, att då måste du provtrycka på den slutgiltiga papperskvaliten för att  kunna se det färdiga resultatet.

hogpress

hogpress2
hogpress6

hogpress7

När du tryckt klart ställ pressen i läge som bilden under visar  och börja demontera
valsarna.
hogpress11

hogpress3

hogpress10

hogpress12

KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD VÄRMLAND 2014