Information för användare

Adresser – Båda verkstäderna ligger på Zakrisdals industriområde

KKV VÄRMLAND/GRAFIK

Zakrisdalsslingan 21

653 42 Karlstad

 E-mail: kontor@kkvvarmland.se

 

KKV VÄRMLAND/SKULPTUR

Zakrisdalsslingan 11 

653 42 Karlstad

 

Kontaktpersoner:

Åke Hasselrot 076 – 014 91 60

Margaretha Jansson 070 – 573 07 48

 

 

 

 

KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD VÄRMLAND

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet väljs en styrelse som sköter det löpande arbetet med verkstaden. Styrelsen träffas 1 gång/månad.

 

KKV Värmland/Grafik

Verkstäderna innehåller en avdelning för screen (papper och textil), en för djup och hög- tryck samt en ramverkstad. Dessutom en fusing ugn.
Verkstadsytan är ca 320 kvm.

 

KKV/Värmland/Skulptur

Här finns avdelningar för metall, (smältugn för brons, svetsutrustning samt div handmaskiner och verktyg), trä, lera och gips (brännugn för keramik finns i metallverkstaden). Sten har vi ingen möjlighet att jobba med inomhus, men utomhus går det bra, och vi har en uppsättning tryckluftsverktyg för detta ändamål. Vi har dessutom full utrustning för varmglas.
Verkstadsytan är cirka 280 kvm.

 

Arbetstider

Du arbetar precis när du vill, vardag som helg. Mot en depositionsavgift på 300:- kan du kvittera ut en nyckel, antingen  på grafik eller skulpturverkstaden Zakrisdal. Porten till fabriksområdet i Zakris- dal är stängd kvällar efter 21.00 och helger, men ett plastkort för portöppning kan du få på verkstaden mot avgift.

 

Bokning

Om du vill vara säker på att viss utrustning eller verkstad finns tillgänglig vid en viss tid kan du boka den. Detta gäller även övernattningsrummen. Medtag sänglinne.

 

Pentry, dusch, toaletter samt övernattningsrum finns både på skulptur- och grafikverkstaden.

 

Kostnader

Som ny medlem betalar du en en årlig serviceavgift på 400:-, (Bägge betalas till KKV Värmland Postgironummer
826 45 – 3).

Obs! Medlemsskapet gäller först när avgiften är betald. (Delägaravgiften samt serviceavgiften är avdragsgill).

Priser för utnyttjande av lokal samt vissa maskiner finns anslaget på respektive verkstad.

I pärmen ”arbetade dagar” fyller du i när du har jobbat.

Allt förbrukat material som KKV tillhandahåller skriver du upp i materialpärmen. Arbetade dagar, material, lådor och förvaring betalar du senast den 31/12 innevarande år.

 

Nycklar

Om du arbetar kvällar eller helger, se till att det är släckt, att allt elektriskt är avstängt och att ytterdörren är låst när du lämnar verkstaden. Skulle något gå sönder eller upptäckas vara trasigt, skall du meddela respektive verkstads kontaktperson..

 

Övernattningsrum

Vi har även övernattningsrum med dusch som du kan boka utan kostnad, om du är långväga ifrån eller har jobbat sent. Boka på listorna utanför respektive rum eller ring aktuell verkstad.
Medtag eget sänglinne.