Manual för belysning av Screenramar 

Arbeta alltid i gult ljus kom ihåg att stänga dörrarna för att undvika inströmmande dagsljus.Beskiktning,
Börja med att hälla den ljuskänsliga emulsionen i valfritt beskiktningstråg, (de hänger på sidan av det orangea skåpet).
Börja med att beskikta baksidan därefter framsidan lägg därefter in ramen i torkrummet. Torktiden varierar men tar normalt ca 1 – 2 timmar. (Kontrollera att skiktet är genomtorrt innan du exponerar det).Häll tillbaka överblivet skikt i burken, tvätta beskiktningstråget mycket noga, inga rester får sitta kvar, torka med handduk, häng tillbaka tråget på skåpets gavel.Vacumskåpet.
Börja med att välja rätt upphängningsinsats för din ram. Dessa står lutade mot väggen i det inre rummet. Häng upp vald insats
på de två skruvarna i vacumskåpet. Hämta din nu torra beskiktade ram och tryck fast den i insatsen, tejpa därefter upp ditt original med skiktsidan in mot ramen. Stäng vacumskåpets lucka och sätt igång dammsugaren.
De Voltadammsugare vi har i verkstaden har ett effektvred märkt med plus och minus på ovansidan, detta skall alltid vara ställt i läge minus vid start av dammsugaren
Vid belysning av screenramar vrides vredet upp till halv effekt,
kontrollera att det blivit vacum i skåpet innan du fortsätter.Nu  övergår vi till inställningen av lampan.
Slå på huvudströmmen till lampan, (brytaren sitter till höger på lådan under lampan).
Kontrollera att lampan står i rätt läge på golvet, i centrum framför vacumramen och på rätt avstånd från denna.
Tejpmärkningen på golvet visar de två avstånd vi använder
100 cm respektive 160 cm. Det är av yttersta vikt att hålla dessa avstånd för att få rätt exponering.1. Slå på strömmen  på lampans manövermodul, (sitter på väggen bakom lampan)

2. Ställ in önskad tid med vredet
Medeltid för exponering av screenramar är 53sek, 160 cm
avstånd.

3. Starta exponeringen med tangenten, lämna därefter rummet.

När lampan slocknat,  stäng av strömmen på lampans manöverpanel. Vrid effektreglaget på dammsugaren i läge minimum, stäng av dammsugaren. Öppna vacumskåpet, avlägsna originalet från tryckramen, ta ner ramen och gå till sprutboxen.

Det ljuskänsliga skiktet framkallas med ljummet vatten och handdusch i vanlig ljusrörsbelysning. Ställ ramen i duschrännan, begjut ramens baksida med vatten, vänd och gör det samma med framsidan, upprepa detta moment, håll upp ramen mot ljuset och kontrollera att skiktet är färdigframkallat, ( rena punkter där färgen skall tryckas genom duken).
Torka ramen på listen ovanför tvättrännan i screentrycksrummet.

Kom ihåg:
Stäng båda strömbrytarna på belysningslampan.
Ta med din originalfilm
Släck ljuset i  belysnings och beskiktningsrummen samt sprutboxen.

 

Manual för belysning av Fotopolymerplåt/akvatintraster 

Arbeta alltid i gult ljus kom ihåg att stänga dörrarna för att undvika inströmmande dagsljus.
Fotopolymerplåten finns i det inre av belysningsrummen inkilad mellan reprokameran och hurtsen. Observera att vi bara säljer hela plåtar. Klipp plåten i önskat format, något större än ditt original.
Ta fram det lilla blåa bordet och ställ det till höger framför vacumskåpet. Lägg vacumlådan avsedd för plåt på bordet. Anslut lådans slang till dammsugarmunstycket i väggskåpet. Ta av skyddsfolien på fotopolymerplåtens framsida lägg den i vacumlådan. Lägg sedan ditt original med skiktsidan ner emot plåten, alltid skikt mot skikt för att inte tappa kvalite under exponeringen. Lägg därpå över locket fäst detta med de fyra hasparna. Sätt igång dammsugaren. De Voltadammsugare vi har i verkstaden har ett effektvred märkt med plus och minus på ovansidan, detta skall alltid vara ställt i läge minus vid start av dammsugarenDet bildas nu ett vacum i lådan och den kan hängas in i det stora vacumskåpet. Observera att dammsugaren måste vara på ända tills ni tagit ner lådan från väggen.Nu  övergår vi till inställningen av lampan.
Slå på huvudströmmen till lampan, (brytaren sitter till höger på lådan under lampan).
Kontrollera att lampan står i rätt läge på golvet, i centrum framför vacumramen och på rätt avstånd från denna.
Tejpmärkningen på golvet visar de två avstånd vi använder
100 cm respektive 160 cm. Det är av yttersta vikt att hålla dessa avstånd för att få rätt exponering.1. Slå på strömmen  på lampans manövermodul, (sitter på väggen bakom lampan)
2. Ställ in önskad tid med vredet
Medeltid för exponering av fotopolymerplåt 5 min 160 cm
avstånd.
Detta är en grundtid, på kontoret finns ett prov och referens-
material kring tid och olika utskriftsmaterial.
3. Starta exponeringen med tangenten, lämna därefter rummet.

När lampan slocknat, ta ner vacumlådan från väggen, fortfarande med dammsugaren på, lägg lådan på bordet,
stäng av dammsugaren, därefter tas locket av. Avlägsna
filmoriginalet från plåten hämta därefter akvatintrastret, hänger
på väggen i det inre rummet, rastret läggs ner i lådan med skiktsidan neråt (den matta sidan). För att underlätta är rastret märkt med en röd prick på den sida som skall ligga uppåt.
Har du lagt ner rastret i lådan och ser den röda pricken ligger det rätt.

Lägg  över locket fäst detta med de fyra hasparna. Sätt igång dammsugaren. Det bildas nu åter ett vacum i lådan och den kan hängas in i det stora vacumskåpet.Ställ in tid, akvatintbelysningstiden bör vara dubbelt så lång som den första exponeringen.

Under exponeringen

kan du ta fram en fotoskål i beskiktningrummet och fylla den med 20 gradigt vatten. plåten kommer senare att framkallas i detta vatten.När exponeringen är färdig, ta ner lådan, häng tillbaka rastret på sin plats i det inre rummet, stäng av huvudströmmen om du inte tänker belysa fler plåtar.
Plåten framkallas enligt följande: 1 minut stillaliggande i
vattnet därefter agiteras plåten med mjuk pensel eller framkallnings tampong under 1 minut.
Därefter sköljs plåten under rinnande vatten i 30 sek däcklas torr med däckel- papper eller semmskinnstrasa och läggs på värmehällen inne i koppargrafiken.
I och med att framkallningen med vatten är slutförd kan plåten utsättas för vanligt ljus utan att ta skada.
Slutligen belyses plåten ytterligare en gång med UV-ljus
för att fixeras. En lampa för detta ändamål finns vid grafikvaggorna i screenverkstaden.

Kom ihåg:
Stäng båda strömbrytarna på belysningslampan.
Ta med din originalfilm
Ställ tillbaka bord och vacumram
Rastret på sin plats på väggen
Släck ljuset i  belysnings och beskiktningsrummen.

 

 

 

LITOGRAFI

Litografi är en plantrycksmetod som bygger på att fett och vatten stöter bort varandra. Det är också den metod som förlitar sig mest till kemin och det är därför lätt att få fel som kräver en del huvudbry att åtgärda. Å andra sidan torde det vara en utav de mest direkta metoderna att utföra grafik på, då det bara är att rita med fet krita eller måla med tusch på stenen. Nåväl det finns vissa initial- svårigheter men sen kan man bli rikligt belönad

Slipa stenar:
Vi har ett antal stenar till utlåning, det enda som krävs är försiktighet och slipning.
Vät stenen med vatten, låt vattnet ligga någon minut så att stenen är väl fuktad.
Strö sedan karborundum över stenen, slipa sedan med levegator eller ungefärligt lika stor sten. Att slipa i åttor är en klassiker följ dessutom emellan kanterna. Om du använder två stenar byt plats på dem vid ett par tillfällen. Överst blir underst och vice versa. Fortsätt
slipa till allt fett och gammal färg försvunnit. Spola av stenen och låt torka. Syra ut stenen med Alun. Häll på lösningen och låt den ligga tills den mjölkar sig d.v.s. vätskan blir vit när du agiterar den. Spola av med vatten, stenen är nu fri från fett. Ta Agum O på en svamp och gummera kanterna på stenen, minst 5 cm men gärna mer. Fläkta stenen torr. Nu är stenen klar för konstnärlig bearbetning, kritor, tusch. Tänk på att stenen är extremt känslig för fett, lägg inte handflatan på den medan du tecknar, lägg ett skyddspapper emellan. Grafikpolisen ser dig.

När teckningen är klar: Talka stenen lätt.
Gummera stenen med Agum Z. Gnid försktigt gummilösningen över stenen tills den är nästan torr. Låt stenen lufttorka
Gummera nu med Agum O och tvätta i den blöta gummilösningen bort teckningen med lacknafta eller terpentin med en trasa.
Torka bort överflödigt lösningsmedel och häll en skvätt Cornelin på stenen. Sprid Cornelinet i ett jämnt tunt skikt över teckningen.
Tvätta därefter stenen med svamp och vatten. Cornelinet fastnar i de tecknade partierna och utgör en mycket god grund för den färg vi
i nästa avsnitt skall påföra.

Alla bilder gjorda på sten skall nu valsas in med svart Pennfärg detta gäller även om du t.ex. vill trycka stenen i gult eller rött.
Pennfärg alltså och lädervals. Observera att lädervalsen endast får användas till Pennfärg och att den absolut inte får tvättas med lösningsmedel. Efter användandet rullas den in i plastfilm och hänges tillbaka på sin plats i valsstället.

Nu till själva invalsningen: fukta stenen med vatten valsa in den med pennfärg var i detta skede försiktig så att inte för mycket färg valsas in på stenen utan att alla delar av teckningen framträder. Gör ett första provtryck. I detta skede är det bara bra om trycket ser lite blekt ut. Valsa in färg, tryck ett andra provtryck var speciellt vaksam så att de mörkaste tonerna  i bilden blir helt svarta. Efter ca. 5 tryck bör stenen vara mättad på ett bra sätt.

Nu utföres en andra etsning med Agum Z,